LEVEL UP your design thinking

LEVEL UP không bán kiến thức về thiết kế đồ hoạ mà trao đi cảm hứng để học viên hiểu rõ được giá trị cốt lõi và nâng tầm “DESIGN THINKING" trong nghệ thuật thiết kế.

Details create

a good designer

ARE YOU READY TO LEVEL UP?

Để xây dựng một “Tư duy Thiết kế Đồ họa chuyên nghiệp” là điều không hề đơn giản. Rất dễ nhận thấy các Trường Đào tạo hiện nay đang có xu hướng chú tâm vào đào tạo thiết kế mà sao nhãng đi việc khai thác yếu tố tư duy sáng tạo.

Với sứ mệnh phát triển ngành Thiết kế Sáng tạo, LEVEL UP đã thấu hiểu được điều này đồng thời là nhịp cầu kết nối các thành viên trong cộng đồng, mang đến nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho các nhà thiết kế trẻ, thông qua các chương trình, khoá học giảng dạy ở trình độ nâng cao.

Xem chi tiết

KNOWLEDGE WE GIVE, VALUE YOU GET

Tư duy đột phá với kiến thức đa chiều
Designer are not artist
Designer bình thường vs Designer có tư duy
Don't let knowledge get the best of you
The art of designing in black and white
Never fall in love with your design
Bạn có đang sống như một con đà điểu
Factors you need to know when choosing fonts
Free fonts or should I choose... paid fonts

ARE YOU READY TO KNOW MORE?

Mở rộng tầm mắt với đa góc nhìn
Saggio - Beyond Comfort Vision