LEVEL UP your design thinking

LEVEL UP không bán kiến thức về thiết kế đồ hoạ mà trao đi cảm hứng để học viên hiểu rõ được giá trị cốt lõi và nâng tầm “DESIGN THINKING" trong nghệ thuật thiết kế.

If UI attracts customers, UX will keep them

12,000,000 VNĐ
Số buổi học:
12 buổi
Trình độ:
Intermediate
Giảng viên:
Thanh Phan
Lịch học:
Thứ 3, Thứ 7
Giờ học:
Đang cập nhật
*** Mỗi buổi học đều đan xen lý thuyết và thực hành dưới dạng bài tập thực tế (nói không với bài tập rập khuôn, làm lại thiết kế v.v)
Đăng ký ngay

Bên cạnh Graphic Design, ta khó có thể phủ nhận tầm quan trọng của UX UI trong thời đại công nghệ số như hiện nay. Không chỉ hướng đến tính thẩm mỹ, độ thân thiện của giao diện mà còn đẩy mạnh việc tối ưu trải nghiệm cho người dùng. 

Bởi quá trình tương tác của người dùng có thể cho thấy mọi khuyết điểm và bất lợi từ sản phẩm doanh nghiệp thực hiện. Vì thế, các designer cần nắm bắt được nguyên tắc của UX UI và hiểu được cách người dùng tương tác với sản phẩm thực tế. Qua đó, vận dụng tư duy thiết kế để bố trí các thành phần trực quan, thẩm mỹ và hợp lý nhằm tạo ra giao diện ấn tượng và đảm bảo trải nghiệm tốt nhất cho người dùng.

Bạn thấy đấy, để thu hút khách hàng là chưa đủ, nhưng làm thế nào để ta có thể giữ chân họ với sản phẩm mình tạo ra? Hãy để LEVEL UP hỗ trợ bạn với lộ trình của khoá UI - UX FOUNDATION nhé!

Buổi 01: Introduction

. IntroductionUX/UI là gì?

. UX làm những việc gì?

. UI làm những việc gì?

Buổi 2: Foundation

. Design framework (Design thinking process)

. Desk research

Buổi 3: UX Foundation I

. UX research là gì?

. Các phương pháp research

. InterviewUser personas

. Competitor

Buổi 4: UX Foundation II

. User journey map

. Defining problem statement

. Customer value proposition

Buổi 5: UX Foundation III

. Site map (Information Architecture)

. User flowWireframe

. UX Principles

Buổi 6: UI Foundation I

. Typography

. Colors

. Shadows

. Imagery

Buổi 7: UI Foundation II

. UI Component Web/App

. Space, Grids & Layout

. Design system

Buổi 8-9-10: UI Foundation III  

. UI Principles

. UI interaction design

. Web design

. App design

Buổi 11: Design showcase

. Showcase

. Write case study

. Prepare presentation

. Review

Buổi 12: Final

. Presentation
. Review & evaluate project

Bài học viên

Recommend Reading

The elements that make up an effective persona
Understanding contrast in design
Steve Jobs: "Design is not just what it looks like and feels like. design is how it works."
Landing page build-up guideline
Can a brand be loved?
Flexbox and grid: Which is best for you
Uppercase when & why
Boost your portfolio impact
The best solution is the question
Breaking down color psychology