Mở rộng tầm mắt với đa góc nhìn

ARE YOU READY TO KNOW MORE?

Resources / blogS

Whitespace, breath of design

Có quá nhức mắt không khi một thiết kế chứa rất nhiều chữ và hình ảnh cũng như những yếu tố khác sắp xếp san sát cạnh nhau? Và có quá đau đầu không khi phải tìm kiếm thông tin từ những thiết kế đó? Vậy phải làm gì để tổng thể trở nên nhẹ nhàng, dễ chịu? “White space” chính là chìa khóa cho vấn đề này. Không chỉ nói về “White space” bài viết bên dưới còn cho chúng ta kiến thức về Micro White space & Macro White space, từ đó thiết kế của bạn sẽ “dễ thở” hơn rất nhiều. Nào, bài viết bên dưới đang đợi bạn đấy!

No items found.

Recommend Reading

Your first design will always... not cool, isn't that true?
Factors you need to know when choosing fonts
5 Obstacles to creative thinking
Master rules of clean UI design
Uppercase when & why
How to use storytelling efficiently?
People don't read
How to build a personal brand
Most popular google fonts in 2021
Details create a good designer