Mở rộng tầm mắt với đa góc nhìn

ARE YOU READY TO KNOW MORE?

Resources / blogS

Your first design will always... not cool, isn't that true?

YOUR FIRST DESIGN WILL ALWAYS...NOT COOL, Isn't that true?

CÓ ĐÚNG LÀ "Thiết kế đầu luôn ...tệ?" và 10% làm nên điều diệu kỳ

Designer luôn cảm thấy có gì không ổn ở những bản thiết kế đầu tiên?

Khách hàng luôn say NO và yêu cầu làm lại khi nhận thành phẩm đầu tiên đó?Luôn cảm thấy bản thân không-đủ-giỏi chỉ vì first-draft không được chọn?

Vậy cách giải quyết và vấn đề ở đây là gì ?

Một lần nữa khẳng định tính đúng đắn của câu nói Đừng nghĩ Hoa nở mà ngỡ Xuân về. Dù vậy hiện tượng hoa nở sẽ giúp ta định hình câu hỏi Có phải Xuân đang về? Giống như việc bạn hoàn thành bản thiết kế đầu tiên, có thể đây sẽ không phải là bản final nhưng đâu đó những keywords đầu tiên ấy đang match 10% với bản thiết kế sẽ được upgrade sau đó.

Và chìa khoá biến 10% làm nên điều diệu kỳ chính là sự tận tâm, kiên nhẫn và thực hành của bạn ở những version được #LEVELUP tiếp đến; và đây cũng là chìa khoá sẽ tạo nên một nguồn lực (powerful) vô cùng lớn khi bạn muốn trở thành một Designer giỏi.

VIA: @blesscreatics [IG]

No items found.

Recommend Reading

What type matters - Typo đắt giá hơn bạn nghĩ
Good decisions come from experience
Bật lại client cho ngầu hay làm theo ý client?
Never align next to center
The great benefits of moodboard
People don't read
Typeface vs. font - What's the difference?
Thiết kế tốt là thiết kế tối giản nhất có thể
Flexbox and grid: Which is best for you
4 ways to improve critical thinking