Mở rộng tầm mắt với đa góc nhìn

ARE YOU READY TO KNOW MORE?

Resources / blogS

Never fall in love with your design

Đã bao giờ bạn mắc kẹt trong chính thiết kế của mình?

Chỉ vì dành thật nhiều thời gian, tâm huyết vào nó mà ta lại vô tình ngộ nhận đó chính là phiên bản độc nhất và không chấp nhận "bật" chế độ tiếp thu feedback từ bất cứ ai.

Tuy nhiên, đó lại là điều mà mọi designer cần nói "never". Để hiểu vì sao lại như thế, hãy cùng xem liệu bạn có ở trong câu chuyện LEVEL UP kể ngay sau đây?

No items found.

Recommend Reading

Highlight for great UI design
Factors you need to know when choosing fonts
Whitespace, breath of design
Brand identity needs more than just a logo
Master rules of clean UI design
Newbie graphic design problems
Your first design will always... not cool, isn't that true?
Details create a good designer
Understanding contrast in design
Responsive logo